خدمة سريعة لاستبدال أجزاء HMI الكاملة
منزل > DMC Touch Screen

DMC Touch Screen


2020 All DMC Resistive Touch Screen Panel Parts Supply

DMC 4wire and 5wire resistive touch screen glass repair


DMC Interface with Touch Information:DMC resistive touch screen glass logo

DMC Resistive Single-Touch

DMC is a touch screen manufacturer that has over 20 years of experience in Japan.
DMC has been in particular focused on industrial facilities, and become a leading company here achieving more than 50% share in this market in Japan. With 40% of DMC total production exported to overseas, especially European areas, DMC is respected internationally.
DMC provides Japanese quality that is renowned for it's high reliability, flexible response, responsive support system, and wide range of solutions.


VICPAS is an DMC touchscreen distributor and supplier entire line of touchscreen products including resistive touch controllers, amt resistive touch screen, DMC projected capacitive touch screens, and amt projected capacitive controllers.

DMC Standard touch screens are available as well as advanced touch screens with options such as low reflectivity, high transmissivity, multi-finger touch capability and so etc


4wire Resistive Touch Screen

A 4wire resistive touch screen is a very simple touch sensor that uses dual layers of a flexible, conductive material that deforms under a touch and the layers make contact, the position of this contact is determined by the change in resistance of the circuits. A 4wire type resistive uses 4 electrodes, one along each edge, and the touch controller alternates between sensing x and y axis readings using electrodes on opposite sides to carry a voltage difference and one of the adjacent electrodes to sense the touch.


4wire resistive touch screen glass repair


5wire Resistive Touch Screen

5wire Resistive Touch Screen is Highly Durable
When the top ITO film is pressed and makes contact with the bottom glass, the contacted area will be detected via electrical conduction. The notable characteristic of 5wire resistive is that only the bottom glass has detecting function. Even if the top ITO film is damaged, the detecting function will not be affected (except for the damaged area).


elo 5wire resistive touch screen

DMC Touchscreen Parts No.:

Standard 4 Wire Resistive Touch Screen & AST/ATP Series

Part No. Size Tail Length & Position External Dimension(E) Viewing Area Dimension(V) Active Area Dimension(A) Glass Thickness Datasheet Downlaod
AST-038A050A 3.8" 50mm (Left Side) 87.0 x 65.0mm 78.4 x 59.2mm 77.6 x 58.4mm 0.7mm (1.0mm) AST-038A050A Datasheet
ATP-047 4.7" 50mm (Top Side) 113.0 x 90.0mm 104.0 x 80.5mm 100.0 x 76.0mm 1.1mm (1.4mm) ATP-047 Datasheet
AST-047A070A 4.7" 70mm (Top Side) 111.2 x 88.0mm 100.0 x 76.0mm 98.0 x 74.0mm 1.1mm (1.4mm) AST-047A070A Datasheet
ATP-057 5.7" 50mm (Top Side) 138.0 x 109.0mm 124.0 x 95.0mm 116.0 x 87.0mm 1.1mm (1.4mm) ATP-057 Datasheet
AST-057A070A 5.7" 70mm (Left Side) 131.4 x 103.0mm 119.2 x 90.4mm 117.2 x 88.4mm 1.1mm (1.4mm) AST-057A070A Datasheet
AST-062A070A 6.2" Wide 70mm (Top SIde) 163.0 x 71.4mm 151.8 x 59.4mm 149.8 x 57.4mm 1.1mm (1.4mm) AST-062A070A Datasheet
AST-065B080A 6.5" 80mm (Left SIde) 155.0 x 117.0mm 139.0 x 104.0mm 133.0 x 100.0mm 1.1mm (1.4mm) AST-065B080A Datasheet
AST-070A080A 7" Wide 80mm (Left Side) 165.0 x 104.0mm 154.9 x 93.9mm 152.4 x 91.4mm 1.1mm (1.4mm) AST-070A080A Datasheet
AST-075A070A 7.5" 70mm (Top Side) 168.0 x 132.0mm 155.8 x 117.8mm 153.8 x 115.8mm 1.1mm (1.4mm) AST-075A070A Datasheet
AST-084A080A 8.4" 80mm (Left Side) 194.0 x 146.0mm 177.0 x 136.0mm 171.5 x 130.0mm 1.8mm (2.1mm) AST-084A080A Datasheet
AST-104A080A 10.4" 80mm (Left Side) 227.0 x 173.0mm 216.0 x 163.0mm 212.0 x 159.0mm 1.8mm (2.1mm) AST-104A080A Datasheet
ATP-104A060B 10.4" 60mm (Top Side) 235.0 x 183.0mm 221.0 x 168.0mm 213.0 x 160.0mm 1.8mm (2.1mm) ATP-104A060B Datasheet
AST-105A060A 10.5" 60mm (Top Side) 222.9 x 176.1mm 214.6 x 162.8mm 213.2 x 161.4mm 1.8mm (2.1mm) AST-105A060A Datasheet
AST-121B080A 12.1" 80mm (Left Side) 263.0 x 201.0mm 250.0 x 188.5mm 247.0 x 185.5mm 1.8mm (2.1mm) AST-121B080A Datasheet
AST-150C080A 15.0" 80mm (Left Side) 328.0 x 252.0mm 309.0 x 233.0mm 305.0 x 229.0mm 1.8mm (2.1mm) AST-150C080A Datasheet
AST-150C140A 15.0" 140mm (Left Side) 328.0 x 252.0mm 309.0 x 233.0mm 305.0 x 229.0mm 1.8mm (2.1mm) AST-150C140A Datasheet
AST-171A140A 17.1" 140mm (Right Side) 354.6 x 295.0mm 342.5 x 274.9mm 340.0 x 272.0mm 1.8mm (2.1mm) AST-171A140A Datasheet
AST-190A140A 19.0" 140mm (Right Side) 400.6 x 326.4mm 381.9 x 306.7mm 377.3 x 302.1mm 1.8mm (2.1mm) AST-190A140A Datasheet
AST-213A140A 21.3" 140mm (Left Side) 455.0 x 348.0mm 440.2 x 332.0mm 430.0 x 322.0mm 1.8mm (2.1mm) AST-213A140A Datasheet
AST/ATP Series Modles AST-047 AST-057A AST-065 AST-065b DMC Resistive Single Touch manuals Datasheet
AST-105A060E AST-121A080A AST-075 ATP AST Series Product Specifications manuals Datasheet
AST-040A070A AST-084A AST-104A AST-105A AST-121A AST-121B
AST-140A080A AST-140A AST-150A AST-171A ATP-072 ATP-094 AST-N191A140A
AST-150A080A ATP-104 ATP-104A AST-038 AST-181A080A ATP-097-LP097X02


Standard 5 Wire Resistive Touch Screen & FST Series Touch Panel

Part No. Size Tail Length & Position External Dimension(E) Active Area Dimension(A) Glass Thickness Datasheet Downlaod
FST-T104C110A 10.4" 110mm (Left Side) 248.9 x 186.7mm 215.9 x 163.8mm 1.8mm (2.1mm) FST-T104C110A Datasheet
FST-T121C110A 12.1" 110mm (Left Side) 271.3 x 205.7mm 248.9 x 187.4mm 1.8mm (2.1mm) FST-T121C110A Datasheet
FST-T150C110A 15.0" 110mm (Left Side) 332.9 x 248.9mm 307.1 x 231.1mm 1.8mm (2.1mm) FST-T150C110A Datasheet
FST-T170C110A 17.0" 110mm (Left Side) 365.4 x 290.2mm 340.0 x 272.4mm 1.8mm (2.1mm) FST-T170C110A Datasheet
FST-T190C110A 19.0" 110mm (Left Side) 406.3 x 325.4mm 380.9 x 305.6mm 1.8mm (2.1mm) FST-T190C110A Datasheet
FST Series Modles FST-T104A FST-T104A110I 5 wire resistive QST Series Product Specifications datasheet manuals
FST-T121A110I FST-T121B110I FST-T150A FST-T150A110I FST-T150B110I FST-T121A
FST-T170A110I FST-T170A FST-T170B110I FST-T190A110I FST-T190B110I FST-T104B110I

Standard 4 Wire Resistive Touch Screen & QTS Touch Panel Series

Part No. Size Tail Length & Position External Dimension(E) Viewing Area Dimension(V) Active Area Dimension(A) Glass Thickness Datasheet Downlaod
QST-057A075H 5.7" 75mm (Left Side) 131.4 x 103.0mm 118.4 x 89.9mm 116.4 x 87.9mm 1.1mm (1.4mm) QST-057A075H Datasheet
QST-070WA075H 7"Wide 75mm (Left Side) 165.0 x 104.0mm 154.9 x 93.9mm 152.4 x 91.4mm 1.1mm (1.4mm) QST-070WA075H Datasheet
QST-085WA075H 8.5” Wide 75mm (Left Side) 194.9 x 128.6mm 185.9 x 114.9mm 183.9 x 111.7mm 1.8mm (2.1mm) QST-085WA075H Datasheet
QST-084A075H 8.4" 75mm (Left Side) 183.7 x 141.1mm 129.8 x 172.4mm 127.8 x 170.4mm 1.8mm (2.1mm) QST-084A075H Datasheet
QST-104A075H 10.4" 75mm (Left Side) 227.6 x 175.0mm 215.2 x 162.4mm 211.2 x 158.4mm 1.8mm (2.1mm) QST-104A075H Datasheet
QST-121A075H 12.1" 75mm (Left Side) 263.0 x 201.0mm 250.0 x 188.5mm 247.0 x 185.5mm 1.8mm (2.1mm) QST-121A075H Datasheet
QST-150A075H 15.0" 75mm (Left Side) 328.0 x 252.0mm 309.0 x 233.0mm 305.0 x 229.0mm 1.8mm (2.1mm) QST-150A075H Datasheet
5 wire resistive QST Series Product Specifications datasheet manuals

LST 4 Wire Resistive Touch Screen

Part No. Size Tail Length & Position External Dimension(E) Viewing Area Dimension(V) Active Area Dimension(A) Glass Thickness Datasheet Downlaod
LST-057A080A 5.7" 80/ Left Side 131.4 x 103.0 119.7 x 90.9 115.7 x 86.9 1.1/ 1.4 LST-057A080A Datasheet
LST-065A080A 6.5" 80/ Left Side 147.3 x 114.3 136.98 x 103.86 132.98 x 99.86 1.1/ 1.4 LST-065A080A Datasheet
LST-070WA080A 7"w 80/ Left Side 165.0 x 104.0 155.9 x 94.94 152.9 x 91.94 1.1/ 1.4 LST-070WA080A Datasheet
LST-084A080A 8.4" 80/ Left Side 185.6 x 143.3 174.9 x 132.3 170.9 x 128.3 1.8/ 2.1 LST-084A080A Datasheet
LST-090WA080A 9" 80/ Left Side 214.2 x 135.5 01.3 x 122.58 197.3 x 118.58 1.8/ 2.1 LST-090WA080A Datasheet
LST-101WA080A 10.1"w 80/ Left Side 234.7 x 153.0 221.46 x 140.1 217.46 x 136.1 1.8/ 2.1 LST-101WA080A Datasheet
LST-104A080A 10.4" 80/ Left Side 227.6 x 175.4 215.7 x 162.9 211.7 x 158.9 1.8/ 2.1 LST-104A080A Datasheet
LST-121B080A 12.1" 80/ Left Side 263.0 x 201.0 250.5 x 189.0 246.5 x 185.0 1.8/ 2.1 LST-121B080A Datasheet
LST-121WB080A 12.1"w 80/ Left Side 278.4 x 180.7 265.62 x 167.7 261.62 x 163.7 1.8/ 2.1 LST-121WB080A Datasheet
LST-150B080A 15.0" 80/ Left Side 328.0 x 252.0 308.63 x 232.6 304.63 x 228.6 1.8/ 2.1 LST-150B080A Datasheet
LST-156WB080A 15.6"w 80/ Left Side 361.5 x 210.2 348.73 x 198.04 344.73 x 194.04 1.8/ 2.1 LST-156WB080A Datasheet
LST-185WB080A 18.5"w 80/ Left Side 428.5 x 250.0 414.3 x 234.9 410.3 x 230.9 1.8/ 2.1 LST-185WB080A Datasheet
LST-190B080A 19" 80/ Left Side 400.6 x 326.4 380.8 x 305.6 376.8 x 301.6 1.8/ 2.1 LST-190B080A Datasheet
LST-215WB080A 21.5"w 80/ Left Side 500.3 x 293.2 480.56 x 272.29 476.56 x 268.29 1.8/ 2.1 LST-215WB080A Datasheet
LST Series Product Specifications Datasheet Manuals Catalog_LST Series Datasheet Manuals


MTR Series Multi-touch Resistive Touch Screen

Part No. Size Tail Length & Position External Dimension(E) Viewing Area Dimension(V) Active Area Dimension(A) Glass Thickness Datasheet Downlaod
MTR-104A100B 10.4" 100/ Lower 225.8 x 177.2 215.5 x 163.2 211.2 x 158.4 1.8/ 2.1 MTR-104A100B Datasheet
MTR-121A100B 12.1" 100/ Lower 260.76 x 203.3  250.3 x 189.3 246 x 184.5 1.8/ 2.1 MTR-121A100B Datasheet
MTR-150B100B 15" 100/ Lower 319.1 x 246.9 308.43 x 232.9 304.1 x 228.1 1.8/ 2.1 MTR-150B100B Datasheet
MTR-G057A070A 5.7" 70/ Lower 134.2 × 110.6 121.2 × 92.4 117.2 × 88.4 1.8/ 2.1 MTR-G057A070A Datasheet
MTR-G070WA070A 7"w 70/ Lower 167.1 × 112.1 157.1 × 95.5 152.4 × 91.44 1.8/ 2.1 MTR-G070WA070A Datasheet
MTR-G084A070A 8.4" 70/ Lower 188.4 × 150.5 175.4 × 132.8 171.4 × 128.8 1.8/ 2.1 MTR-G084A070A Datasheet
MTR-G101WA100B 10.1”w 100/ Lower 231 x 156.2 221 x 139.6 216.9 x 135.6 1.8/ 2.1 MTR-G101WA100B Datasheet
MTR-G104A100B 10.4” 100/ Lower 228.5 x 180.9 215.5 x 163.2 211.2 x 158.4 1.8/ 2.1 MTR-G104A100B Datasheet
MTR-G121B100B 12.1” 100/ Lower 263.3x 207 250.3 x 189.3 246 x 184.5 1.8/ 2.1 MTR-G121B100B Datasheet
MTR-G121WB100B 12.1”w 100/ Lower 277.92 × 184.4 265.62 × 167.7 261.62 × 163.7 1.8/ 2.1 MTR-G121WB100B Datasheet
MTR-G150B100B 15” 100/ Lower 321 x 250 308.43 x 232.9 304.1 x 228.1 1.8/ 2.1 MTR-G150B100B Datasheet
MTR-G156WB100B 15.6”w 100/ Lower 361.4 x 214.4 349.94 x 199.23 345.94 x 195.23 1.8/ 2.1 MTR-G156WB100B Datasheet
MTR-G185WB100B 18.5”w 100/ Lower 427.6 x 253.9 415.6 x 236.2 411.6 x 232.2 1.8/ 2.1 MTR-G185WB100B Datasheet
MTR-G215WB100B 21.5”w 100/ Lower 500.0 x 293.2 480.64 x 272.11 476.64 x 268.11 1.8/ 2.1 MTR-G215WB100B Datasheet
MTR-G Series Datasheet Manuals MTR series Datasheet Manuals Catalog_MTR-G Series

DUS Projected Capacitive Touch Screen

Part No. Size Tail Length & Position External Dimension(E) Viewing Area Dimension(V) Active Area Dimension(A) Glass Thickness Datasheet Downlaod
DUS-V101WAF200-001 10.1"w 40/ Lower Side 243.3 x 162.9 217.96 x 136.6 222.72 x 135.6 1.5/ 1.1 DUS-V101WAF200-001 Datasheet
DUS-V101WAF200-002 10.1"w 40/ Lower Side 243.3 x 162.9 217.96 x 136.6 222.72 x 135.6 1.5/ 1.1 DUS-V101WAF200-002 Datasheet
DUS-A070WA060A 7"w 60/ Lower Side 168.8 x 111.4 156.7 x 95.35 152.4 x 91.44 2.35 DUS-A070WA060A Datasheet
DUS-A084A060A 8.4" 60/ Lower Side 187.3 x 148.9 174.4 x 131.8 170.9 x 128.2 2.35 DUS-A084A060A Datasheet
DUS-A101WA060A 10.1"w 60/ Lower Side 233.5 x 156.8 220.36 x 139.1 216.96 x 135.6 2.35 DUS-A101WA060A Datasheet
DUS-A104A060A 10.4" 60/ Lower Side 229.1 x 189.1 215.4 x 162.7 211.2 x 158.4 2.35 DUS-A104A060A Datasheet
DUS-A121WA060A 12.1"w 60/ Lower Side 279.1 x 186.3 265.1 x 167.2 261.2 x 163.2 2.35 DUS-A121WA060A Datasheet
DUS-A121A060A 12.1" 60/ Lower Side 266 x 209 250.8 x 189.4 246 x 184.5 2.35 DUS-A121A060A Datasheet
DUS-A133WA060A/FH 13.3"w 60/ Lower Side 311.2 x 185.6 297.36 x 168.84 293.76 x 165.24 2.35 DUS-A133WA060A/FH Datasheet
DUS-A150A060A 15" 60/ Lower Side 322.9 x 251.7 307.4 x 231.3 304.2 x 228.1 2.35 DUS-A150A060A Datasheet
DUS-A156WA060A 15.6"w 60/ Lower Side 363.6 x 217.3 349 x 198.4 344.3 x 193.6 2.35 DUS-A156WA060A Datasheet
DUS-A170A060A 17" 60/ Lower Side 360 x 296 343.3 x 275.7 338 x 270.4 2.35 DUS-A170A060A Datasheet
DUS-A185WA060A 18.5"w 60/ Lower Side 429.0 x 253.3 413.4 x 234.0 409.8 x 230.4 2.35 DUS-A185WA060A Datasheet
DUS-A190A060A 19" 60/ Lower Side 399.2 x 328.8 382.2 x 307 376.4 x 301.1 2.35 DUS-A190A060A Datasheet
DUS-A215WA060A 21.5"w 60/ Lower Side 495.8 x 293.6 479.9 x 271.3 476.7 x 268.1 2.35 DUS-A215WA060A Datasheet
DUS-A240WA060A 24"w 60/ Lower Side 553.8 × 326.4 535.4 × 302.9 531.4 × 298.9 2.35 DUS-A240WA060A Datasheet
DUS-A270WA060A/FH 27"w 60/Lower Side 620.4 × 364.0 602.0 × 340.4 597.9 × 336.3 2.35 DUS-A270WA060A/FH Datasheet
DUS-A320WA120A 32"w 120/ Upper Side 726.3 x 425.2 705.4 x 399.85 698.4 x 392.85 2.35 DUS-A320WA120A Datasheet
DUS-A Series Datasheet Manuals Projected Capacitive DUS series DMC Manuals Projected Capacitive DUS-A series Datasheet
EXC-057B060A 5.7inch EXC-065B060A 6.5inch EXC-070WB060A 7inch wide EXC-121WB060A 12.1 inch
EXC-084B060A 8.4inch EXC-084B060A Datasheet EXC-090WB060A 9inch wide EXC-121B060A 12.1 inch
EXC-104B060A 10.4inch EXC-104B060A Datasheet EXC-150B060A 15inch EXC-150B060A Datasheet
EXC-150C060A 15inch EXC-084B060A Datasheet EXC-170B060A 17inch EXC-170B060A Datasheet
EXC-190B060A 19inch EXC-190B060A Datasheet EXC-220B060A 22inch EXC-220B060A Datasheet
EXC series Reference Datasheet Manuals

Other DMC Touch Screen Panel Glass

VICPAS has been engaged in HMI accessories industry for 15 years since 2004, serving more than 5000 industry customers from 110 countries.

VICPAS HMI Parts Center supply all DMC Touchscreen for repair replacement. All of them are brand new and support 365 days VICPAS Warranty. Cantact Now for Best Prices


How to select the right DMC Touch Screen Panel?

In this table, list all the Part No. of Exor UniOP HMI. You can call up the search box by holding down the keyboard Ctrl+F and enter the model you want to find. Then send inquiries to VICPAS for more product details and price.


Part No. Part No. Part No. Part No.Part No. Part No.
T2000S1F0 T2169S1F0 T2338S1F0 T2507S1F0 T2676S1F0 T2845S1F0
T2001S1F0 T2170S1F0 T2339S1F0 T2508S1F0 T2677S1F0 T2846S1F0
T2002S1F0 T2171S1F0 T2340S1F0 T2509S1F0 T2678S1F0 T2847S1F0
T2003S1F0 T2172S1F0 T2341S1F0 T2510S1F0 T2679S1F0 T2848S1F0
T2004S1F0 T2173S1F0 T2342S1F0 T2511S1F0 T2680S1F0 T2849S1F0
T2005S1F0 T2174S1F0 T2343S1F0 T2512S1F0 T2681S1F0 T2850S1F0
T2006S1F0 T2175S1F0 T2344S1F0 T2513S1F0 T2682S1F0 T2851S1F0
T2007S1F0 T2176S1F0 T2345S1F0 T2514S1F0 T2683S1F0 T2852S1F0
T2008S1F0 T2177S1F0 T2346S1F0 T2515S1F0 T2684S1F0 T2853S1F0
T2009S1F0 T2178S1F0 T2347S1F0 T2516S1F0 T2685S1F0 T2854S1F0
T2010S1F0 T2179S1F0 T2348S1F0 T2517S1F0 T2686S1F0 T2855S1F0
T2011S1F0 T2180S1F0 T2349S1F0 T2518S1F0 T2687S1F0 T2856S1F0
T2012S1F0 T2181S1F0 T2350S1F0 T2519S1F0 T2688S1F0 T2857S1F0
T2013S1F0 T2182S1F0 T2351S1F0 T2520S1F0 T2689S1F0 T2858S1F0
T2014S1F0 T2183S1F0 T2352S1F0 T2521S1F0 T2690S1F0 T2859S1F0
T2015S1F0 T2184S1F0 T2353S1F0 T2522S1F0 T2691S1F0 T2860S1F0
T2016S1F0 T2185S1F0 T2354S1F0 T2523S1F0 T2692S1F0 T2861S1F0
T2017S1F0 T2186S1F0 T2355S1F0 T2524S1F0 T2693S1F0 T2862S1F0
T2018S1F0 T2187S1F0 T2356S1F0 T2525S1F0 T2694S1F0 T2863S1F0
T2019S1F0 T2188S1F0 T2357S1F0 T2526S1F0 T2695S1F0 T2864S1F0
T2020S1F0 T2189S1F0 T2358S1F0 T2527S1F0 T2696S1F0 T2865S1F0
T2021S1F0 T2190S1F0 T2359S1F0 T2528S1F0 T2697S1F0 T2866S1F0
T2022S1F0 T2191S1F0 T2360S1F0 T2529S1F0 T2698S1F0 T2867S1F0
T2023S1F0 T2192S1F0 T2361S1F0 T2530S1F0 T2699S1F0 T2868S1F0
T2024S1F0 T2193S1F0 T2362S1F0 T2531S1F0 T2700S1F0 T2869S1F0
T2025S1F0 T2194S1F0 T2363S1F0 T2532S1F0 T2701S1F0 T2870S1F0
T2026S1F0 T2195S1F0 T2364S1F0 T2533S1F0 T2702S1F0 T2871S1F0
T2027S1F0 T2196S1F0 T2365S1F0 T2534S1F0 T2703S1F0 T2872S1F0
T2028S1F0 T2197S1F0 T2366S1F0 T2535S1F0 T2704S1F0 T2873S1F0
T2029S1F0 T2198S1F0 T2367S1F0 T2536S1F0 T2705S1F0 T2874S1F0
T2030S1F0 T2199S1F0 T2368S1F0 T2537S1F0 T2706S1F0 T2875S1F0
T2031S1F0 T2200S1F0 T2369S1F0 T2538S1F0 T2707S1F0 T2876S1F0
T2032S1F0 T2201S1F0 T2370S1F0 T2539S1F0 T2708S1F0 T2877S1F0
T2033S1F0 T2202S1F0 T2371S1F0 T2540S1F0 T2709S1F0 T2878S1F0
T2034S1F0 T2203S1F0 T2372S1F0 T2541S1F0 T2710S1F0 T2879S1F0
T2035S1F0 T2204S1F0 T2373S1F0 T2542S1F0 T2711S1F0 T2880S1F0
T2036S1F0 T2205S1F0 T2374S1F0 T2543S1F0 T2712S1F0 T2881S1F0
T2037S1F0 T2206S1F0 T2375S1F0 T2544S1F0 T2713S1F0 T2882S1F0
T2038S1F0 T2207S1F0 T2376S1F0 T2545S1F0 T2714S1F0 T2883S1F0
T2039S1F0 T2208S1F0 T2377S1F0 T2546S1F0 T2715S1F0 T2884S1F0
T2040S1F0 T2209S1F0 T2378S1F0 T2547S1F0 T2716S1F0 T2885S1F0
T2041S1F0 T2210S1F0 T2379S1F0 T2548S1F0 T2717S1F0 T2886S1F0
T2042S1F0 T2211S1F0 T2380S1F0 T2549S1F0 T2718S1F0 T2887S1F0
T2043S1F0 T2212S1F0 T2381S1F0 T2550S1F0 T2719S1F0 T2888S1F0
T2044S1F0 T2213S1F0 T2382S1F0 T2551S1F0 T2720S1F0 T2889S1F0
T2045S1F0 T2214S1F0 T2383S1F0 T2552S1F0 T2721S1F0 T2890S1F0
T2046S1F0 T2215S1F0 T2384S1F0 T2553S1F0 T2722S1F0 T2891S1F0
T2047S1F0 T2216S1F0 T2385S1F0 T2554S1F0 T2723S1F0 T2892S1F0
T2048S1F0 T2217S1F0 T2386S1F0 T2555S1F0 T2724S1F0 T2893S1F0
T2049S1F0 T2218S1F0 T2387S1F0 T2556S1F0 T2725S1F0 T2894S1F0
T2050S1F0 T2219S1F0 T2388S1F0 T2557S1F0 T2726S1F0 T2895S1F0
T2051S1F0 T2220S1F0 T2389S1F0 T2558S1F0 T2727S1F0 T2896S1F0
T2052S1F0 T2221S1F0 T2390S1F0 T2559S1F0 T2728S1F0 T2897S1F0
T2053S1F0 T2222S1F0 T2391S1F0 T2560S1F0 T2729S1F0 T2898S1F0
T2054S1F0 T2223S1F0 T2392S1F0 T2561S1F0 T2730S1F0 T2899S1F0
T2055S1F0 T2224S1F0 T2393S1F0 T2562S1F0 T2731S1F0 T2900S1F0
T2056S1F0 T2225S1F0 T2394S1F0 T2563S1F0 T2732S1F0 T2901S1F0
T2057S1F0 T2226S1F0 T2395S1F0 T2564S1F0 T2733S1F0 T2902S1F0
T2058S1F0 T2227S1F0 T2396S1F0 T2565S1F0 T2734S1F0 T2903S1F0
T2059S1F0 T2228S1F0 T2397S1F0 T2566S1F0 T2735S1F0 T2904S1F0
T2060S1F0 T2229S1F0 T2398S1F0 T2567S1F0 T2736S1F0 T2905S1F0
T2061S1F0 T2230S1F0 T2399S1F0 T2568S1F0 T2737S1F0 T2906S1F0
T2062S1F0 T2231S1F0 T2400S1F0 T2569S1F0 T2738S1F0 T2907S1F0
T2063S1F0 T2232S1F0 T2401S1F0 T2570S1F0 T2739S1F0 T2908S1F0
T2064S1F0 T2233S1F0 T2402S1F0 T2571S1F0 T2740S1F0 T2909S1F0
T2065S1F0 T2234S1F0 T2403S1F0 T2572S1F0 T2741S1F0 T2910S1F0
T2066S1F0 T2235S1F0 T2404S1F0 T2573S1F0 T2742S1F0 T2911S1F0
T2067S1F0 T2236S1F0 T2405S1F0 T2574S1F0 T2743S1F0 T2912S1F0
T2068S1F0 T2237S1F0 T2406S1F0 T2575S1F0 T2744S1F0 T2913S1F0
T2069S1F0 T2238S1F0 T2407S1F0 T2576S1F0 T2745S1F0 T2914S1F0
T2070S1F0 T2239S1F0 T2408S1F0 T2577S1F0 T2746S1F0 T2915S1F0
T2071S1F0 T2240S1F0 T2409S1F0 T2578S1F0 T2747S1F0 T2916S1F0
T2072S1F0 T2241S1F0 T2410S1F0 T2579S1F0 T2748S1F0 T2917S1F0
T2073S1F0 T2242S1F0 T2411S1F0 T2580S1F0 T2749S1F0 T2918S1F0
T2074S1F0 T2243S1F0 T2412S1F0 T2581S1F0 T2750S1F0 T2919S1F0
T2075S1F0 T2244S1F0 T2413S1F0 T2582S1F0 T2751S1F0 T2920S1F0
T2076S1F0 T2245S1F0 T2414S1F0 T2583S1F0 T2752S1F0 T2921S1F0
T2077S1F0 T2246S1F0 T2415S1F0 T2584S1F0 T2753S1F0 T2922S1F0
T2078S1F0 T2247S1F0 T2416S1F0 T2585S1F0 T2754S1F0 T2923S1F0
T2079S1F0 T2248S1F0 T2417S1F0 T2586S1F0 T2755S1F0 T2924S1F0
T2080S1F0 T2249S1F0 T2418S1F0 T2587S1F0 T2756S1F0 T2925S1F0
T2081S1F0 T2250S1F0 T2419S1F0 T2588S1F0 T2757S1F0 T2926S1F0
T2082S1F0 T2251S1F0 T2420S1F0 T2589S1F0 T2758S1F0 T2927S1F0
T2083S1F0 T2252S1F0 T2421S1F0 T2590S1F0 T2759S1F0 T2928S1F0
T2084S1F0 T2253S1F0 T2422S1F0 T2591S1F0 T2760S1F0 T2929S1F0
T2085S1F0 T2254S1F0 T2423S1F0 T2592S1F0 T2761S1F0 T2930S1F0
T2086S1F0 T2255S1F0 T2424S1F0 T2593S1F0 T2762S1F0 T2931S1F0
T2087S1F0 T2256S1F0 T2425S1F0 T2594S1F0 T2763S1F0 T2932S1F0
T2088S1F0 T2257S1F0 T2426S1F0 T2595S1F0 T2764S1F0 T2933S1F0
T2089S1F0 T2258S1F0 T2427S1F0 T2596S1F0 T2765S1F0 T2934S1F0
T2090S1F0 T2259S1F0 T2428S1F0 T2597S1F0 T2766S1F0 T2935S1F0
T2091S1F0 T2260S1F0 T2429S1F0 T2598S1F0 T2767S1F0 T2936S1F0
T2092S1F0 T2261S1F0 T2430S1F0 T2599S1F0 T2768S1F0 T2937S1F0
T2093S1F0 T2262S1F0 T2431S1F0 T2600S1F0 T2769S1F0 T2938S1F0
T2094S1F0 T2263S1F0 T2432S1F0 T2601S1F0 T2770S1F0 T2939S1F0
T2095S1F0 T2264S1F0 T2433S1F0 T2602S1F0 T2771S1F0 T2940S1F0
T2096S1F0 T2265S1F0 T2434S1F0 T2603S1F0 T2772S1F0 T2941S1F0
T2097S1F0 T2266S1F0 T2435S1F0 T2604S1F0 T2773S1F0 T2942S1F0
T2098S1F0 T2267S1F0 T2436S1F0 T2605S1F0 T2774S1F0 T2943S1F0
T2099S1F0 T2268S1F0 T2437S1F0 T2606S1F0 T2775S1F0 T2944S1F0
T2100S1F0 T2269S1F0 T2438S1F0 T2607S1F0 T2776S1F0 T2945S1F0
T2101S1F0 T2270S1F0 T2439S1F0 T2608S1F0 T2777S1F0 T2946S1F0
T2102S1F0 T2271S1F0 T2440S1F0 T2609S1F0 T2778S1F0 T2947S1F0
T2103S1F0 T2272S1F0 T2441S1F0 T2610S1F0 T2779S1F0 T2948S1F0
T2104S1F0 T2273S1F0 T2442S1F0 T2611S1F0 T2780S1F0 T2949S1F0
T2105S1F0 T2274S1F0 T2443S1F0 T2612S1F0 T2781S1F0 T2950S1F0
T2106S1F0 T2275S1F0 T2444S1F0 T2613S1F0 T2782S1F0 T2951S1F0
T2107S1F0 T2276S1F0 T2445S1F0 T2614S1F0 T2783S1F0 T2952S1F0
T2108S1F0 T2277S1F0 T2446S1F0 T2615S1F0 T2784S1F0 T2953S1F0
T2109S1F0 T2278S1F0 T2447S1F0 T2616S1F0 T2785S1F0 T2954S1F0
T2110S1F0 T2279S1F0 T2448S1F0 T2617S1F0 T2786S1F0 T2955S1F0
T2111S1F0 T2280S1F0 T2449S1F0 T2618S1F0 T2787S1F0 T2956S1F0
T2112S1F0 T2281S1F0 T2450S1F0 T2619S1F0 T2788S1F0 T2957S1F0
T2113S1F0 T2282S1F0 T2451S1F0 T2620S1F0 T2789S1F0 T2958S1F0
T2114S1F0 T2283S1F0 T2452S1F0 T2621S1F0 T2790S1F0 T2959S1F0
T2115S1F0 T2284S1F0 T2453S1F0 T2622S1F0 T2791S1F0 T2960S1F0
T2116S1F0 T2285S1F0 T2454S1F0 T2623S1F0 T2792S1F0 T2961S1F0
T2117S1F0 T2286S1F0 T2455S1F0 T2624S1F0 T2793S1F0 T2962S1F0
T2118S1F0 T2287S1F0 T2456S1F0 T2625S1F0 T2794S1F0 T2963S1F0
T2119S1F0 T2288S1F0 T2457S1F0 T2626S1F0 T2795S1F0 T2964S1F0
T2120S1F0 T2289S1F0 T2458S1F0 T2627S1F0 T2796S1F0 T2965S1F0
T2121S1F0 T2290S1F0 T2459S1F0 T2628S1F0 T2797S1F0 T2966S1F0
T2122S1F0 T2291S1F0 T2460S1F0 T2629S1F0 T2798S1F0 T2967S1F0
T2123S1F0 T2292S1F0 T2461S1F0 T2630S1F0 T2799S1F0 T2968S1F0
T2124S1F0 T2293S1F0 T2462S1F0 T2631S1F0 T2800S1F0 T2969S1F0
T2125S1F0 T2294S1F0 T2463S1F0 T2632S1F0 T2801S1F0 T2970S1F0
T2126S1F0 T2295S1F0 T2464S1F0 T2633S1F0 T2802S1F0 T2971S1F0
T2127S1F0 T2296S1F0 T2465S1F0 T2634S1F0 T2803S1F0 T2972S1F0
T2128S1F0 T2297S1F0 T2466S1F0 T2635S1F0 T2804S1F0 T2973S1F0
T2129S1F0 T2298S1F0 T2467S1F0 T2636S1F0 T2805S1F0 T2974S1F0
T2130S1F0 T2299S1F0 T2468S1F0 T2637S1F0 T2806S1F0 T2975S1F0
T2131S1F0 T2300S1F0 T2469S1F0 T2638S1F0 T2807S1F0 T2976S1F0
T2132S1F0 T2301S1F0 T2470S1F0 T2639S1F0 T2808S1F0 T2977S1F0
T2133S1F0 T2302S1F0 T2471S1F0 T2640S1F0 T2809S1F0 T2978S1F0
T2134S1F0 T2303S1F0 T2472S1F0 T2641S1F0 T2810S1F0 T2979S1F0
T2135S1F0 T2304S1F0 T2473S1F0 T2642S1F0 T2811S1F0 T2980S1F0
T2136S1F0 T2305S1F0 T2474S1F0 T2643S1F0 T2812S1F0 T2981S1F0
T2137S1F0 T2306S1F0 T2475S1F0 T2644S1F0 T2813S1F0 T2982S1F0
T2138S1F0 T2307S1F0 T2476S1F0 T2645S1F0 T2814S1F0 T2983S1F0
T2139S1F0 T2308S1F0 T2477S1F0 T2646S1F0 T2815S1F0 T2984S1F0
T2140S1F0 T2309S1F0 T2478S1F0 T2647S1F0 T2816S1F0 T2985S1F0
T2141S1F0 T2310S1F0 T2479S1F0 T2648S1F0 T2817S1F0 T2986S1F0
T2142S1F0 T2311S1F0 T2480S1F0 T2649S1F0 T2818S1F0 T2987S1F0
T2143S1F0 T2312S1F0 T2481S1F0 T2650S1F0 T2819S1F0 T2988S1F0
T2144S1F0 T2313S1F0 T2482S1F0 T2651S1F0 T2820S1F0 T2989S1F0
T2145S1F0 T2314S1F0 T2483S1F0 T2652S1F0 T2821S1F0 T2990S1F0
T2146S1F0 T2315S1F0 T2484S1F0 T2653S1F0 T2822S1F0 T2991S1F0
T2147S1F0 T2316S1F0 T2485S1F0 T2654S1F0 T2823S1F0 T2992S1F0
T2148S1F0 T2317S1F0 T2486S1F0 T2655S1F0 T2824S1F0 T2993S1F0
T2149S1F0 T2318S1F0 T2487S1F0 T2656S1F0 T2825S1F0 T2994S1F0
T2150S1F0 T2319S1F0 T2488S1F0 T2657S1F0 T2826S1F0 T2995S1F0
T2151S1F0 T2320S1F0 T2489S1F0 T2658S1F0 T2827S1F0 T2996S1F0
T2152S1F0 T2321S1F0 T2490S1F0 T2659S1F0 T2828S1F0 T2997S1F0
T2153S1F0 T2322S1F0 T2491S1F0 T2660S1F0 T2829S1F0 T2998S1F0
T2154S1F0 T2323S1F0 T2492S1F0 T2661S1F0 T2830S1F0 T2999S1F0
T2155S1F0 T2324S1F0 T2493S1F0 T2662S1F0 T2831S1F0 T2173S1F1
T2156S1F0 T2325S1F0 T2494S1F0 T2663S1F0 T2832S1F0 T2280S1F7
T2157S1F0 T2326S1F0 T2495S1F0 T2664S1F0 T2833S1F0 T2306S3F0
T2158S1F0 T2327S1F0 T2496S1F0 T2665S1F0 T2834S1F0 T2564S1F1
T2159S1F0 T2328S1F0 T2497S1F0 T2666S1F0 T2835S1F0 T2719S2F0
T2160S1F0 T2329S1F0 T2498S1F0 T2667S1F0 T2836S1F0 T2724S2F0
T2161S1F0 T2330S1F0 T2499S1F0 T2668S1F0 T2837S1F0 T2858S2F0
T2162S1F0 T2331S1F0 T2500S1F0 T2669S1F0 T2838S1F0 T2858S3F0
T2163S1F0 T2332S1F0 T2501S1F0 T2670S1F0 T2839S1F0 T2933S2F0
T2164S1F0 T2333S1F0 T2502S1F0 T2671S1F0 T2840S1F0 T2934S2F0
T2165S1F0 T2334S1F0 T2503S1F0 T2672S1F0 T2841S1F0 T2168S1F0
T2166S1F0 T2335S1F0 T2504S1F0 T2673S1F0 T2842S1F0 T2337S1F0
T2167S1F0 T2336S1F0 T2505S1F0 T2674S1F0 T2843S1F0 T2506S1F0
T2675S1F0 T2844S1F0 ST-9231E1 ST-9231E2 ST-9231E3 TP-3748S1F0
TP-3000S1F0 TP-3334S1F0 TP-3668S1F0 TP-4002S1F0 TP-4336S1F0 TP-4670S1F0
TP-3001S1F0 TP-3335S1F0 TP-3669S1F0 TP-4003S1F0 TP-4337S1F0 TP-4671S1F0
TP-3002S1F0 TP-3336S1F0 TP-3670S1F0 TP-4004S1F0 TP-4338S1F0 TP-4672S1F0
TP-3003S1F0 TP-3337S1F0 TP-3671S1F0 TP-4005S1F0 TP-4339S1F0 TP-4673S1F0
TP-3004S1F0 TP-3338S1F0 TP-3672S1F0 TP-4006S1F0 TP-4340S1F0 TP-4674S1F0
TP-3005S1F0 TP-3339S1F0 TP-3673S1F0 TP-4007S1F0 TP-4341S1F0 TP-4675S1F0
TP-3006S1F0 TP-3340S1F0 TP-3674S1F0 TP-4008S1F0 TP-4342S1F0 TP-4676S1F0
TP-3007S1F0 TP-3341S1F0 TP-3675S1F0 TP-4009S1F0 TP-4343S1F0 TP-4677S1F0
TP-3008S1F0 TP-3342S1F0 TP-3676S1F0 TP-4010S1F0 TP-4344S1F0 TP-4678S1F0
TP-3009S1F0 TP-3343S1F0 TP-3677S1F0 TP-4011S1F0 TP-4345S1F0 TP-4679S1F0
TP-3010S1F0 TP-3344S1F0 TP-3678S1F0 TP-4012S1F0 TP-4346S1F0 TP-4680S1F0
TP-3011S1F0 TP-3345S1F0 TP-3679S1F0 TP-4013S1F0 TP-4347S1F0 TP-4681S1F0
TP-3012S1F0 TP-3346S1F0 TP-3680S1F0 TP-4014S1F0 TP-4348S1F0 TP-4682S1F0
TP-3013S1F0 TP-3347S1F0 TP-3681S1F0 TP-4015S1F0 TP-4349S1F0 TP-4683S1F0
TP-3014S1F0 TP-3348S1F0 TP-3682S1F0 TP-4016S1F0 TP-4350S1F0 TP-4684S1F0
TP-3015S1F0 TP-3349S1F0 TP-3683S1F0 TP-4017S1F0 TP-4351S1F0 TP-4685S1F0
TP-3016S1F0 TP-3350S1F0 TP-3684S1F0 TP-4018S1F0 TP-4352S1F0 TP-4686S1F0
TP-3017S1F0 TP-3351S1F0 TP-3685S1F0 TP-4019S1F0 TP-4353S1F0 TP-4687S1F0
TP-3018S1F0 TP-3352S1F0 TP-3686S1F0 TP-4020S1F0 TP-4354S1F0 TP-4688S1F0
TP-3019S1F0 TP-3353S1F0 TP-3687S1F0 TP-4021S1F0 TP-4355S1F0 TP-4689S1F0
TP-3020S1F0 TP-3354S1F0 TP-3688S1F0 TP-4022S1F0 TP-4356S1F0 TP-4690S1F0
TP-3021S1F0 TP-3355S1F0 TP-3689S1F0 TP-4023S1F0 TP-4357S1F0 TP-4691S1F0
TP-3022S1F0 TP-3356S1F0 TP-3690S1F0 TP-4024S1F0 TP-4358S1F0 TP-4692S1F0
TP-3023S1F0 TP-3357S1F0 TP-3691S1F0 TP-4025S1F0 TP-4359S1F0 TP-4693S1F0
TP-3024S1F0 TP-3358S1F0 TP-3692S1F0 TP-4026S1F0 TP-4360S1F0 TP-4694S1F0
TP-3025S1F0 TP-3359S1F0 TP-3693S1F0 TP-4027S1F0 TP-4361S1F0 TP-4695S1F0
TP-3026S1F0 TP-3360S1F0 TP-3694S1F0 TP-4028S1F0 TP-4362S1F0 TP-4696S1F0
TP-3027S1F0 TP-3361S1F0 TP-3695S1F0 TP-4029S1F0 TP-4363S1F0 TP-4697S1F0
TP-3028S1F0 TP-3362S1F0 TP-3696S1F0 TP-4030S1F0 TP-4364S1F0 TP-4698S1F0
TP-3029S1F0 TP-3363S1F0 TP-3697S1F0 TP-4031S1F0 TP-4365S1F0 TP-4699S1F0
TP-3030S1F0 TP-3364S1F0 TP-3698S1F0 TP-4032S1F0 TP-4366S1F0 TP-4700S1F0
TP-3031S1F0 TP-3365S1F0 TP-3699S1F0 TP-4033S1F0 TP-4367S1F0 TP-4701S1F0
TP-3032S1F0 TP-3366S1F0 TP-3700S1F0 TP-4034S1F0 TP-4368S1F0 TP-4702S1F0
TP-3033S1F0 TP-3367S1F0 TP-3701S1F0 TP-4035S1F0 TP-4369S1F0 TP-4703S1F0
TP-3034S1F0 TP-3368S1F0 TP-3702S1F0 TP-4036S1F0 TP-4370S1F0 TP-4704S1F0
TP-3035S1F0 TP-3369S1F0 TP-3703S1F0 TP-4037S1F0 TP-4371S1F0 TP-4705S1F0
TP-3036S1F0 TP-3370S1F0 TP-3704S1F0 TP-4038S1F0 TP-4372S1F0 TP-4706S1F0
TP-3037S1F0 TP-3371S1F0 TP-3705S1F0 TP-4039S1F0 TP-4373S1F0 TP-4707S1F0
TP-3038S1F0 TP-3372S1F0 TP-3706S1F0 TP-4040S1F0 TP-4374S1F0 TP-4708S1F0
TP-3039S1F0 TP-3373S1F0 TP-3707S1F0 TP-4041S1F0 TP-4375S1F0 TP-4709S1F0
TP-3040S1F0 TP-3374S1F0 TP-3708S1F0 TP-4042S1F0 TP-4376S1F0 TP-4710S1F0
TP-3041S1F0 TP-3375S1F0 TP-3709S1F0 TP-4043S1F0 TP-4377S1F0 TP-4711S1F0
TP-3042S1F0 TP-3376S1F0 TP-3710S1F0 TP-4044S1F0 TP-4378S1F0 TP-4712S1F0
TP-3043S1F0 TP-3377S1F0 TP-3711S1F0 TP-4045S1F0 TP-4379S1F0 TP-4713S1F0
TP-3044S1F0 TP-3378S1F0 TP-3712S1F0 TP-4046S1F0 TP-4380S1F0 TP-4714S1F0
TP-3045S1F0 TP-3379S1F0 TP-3713S1F0 TP-4047S1F0 TP-4381S1F0 TP-4715S1F0
TP-3046S1F0 TP-3380S1F0 TP-3714S1F0 TP-4048S1F0 TP-4382S1F0 TP-4716S1F0
TP-3047S1F0 TP-3381S1F0 TP-3715S1F0 TP-4049S1F0 TP-4383S1F0 TP-4717S1F0
TP-3048S1F0 TP-3382S1F0 TP-3716S1F0 TP-4050S1F0 TP-4384S1F0 TP-4718S1F0
TP-3049S1F0 TP-3383S1F0 TP-3717S1F0 TP-4051S1F0 TP-4385S1F0 TP-4719S1F0
TP-3050S1F0 TP-3384S1F0 TP-3718S1F0 TP-4052S1F0 TP-4386S1F0 TP-4720S1F0
TP-3051S1F0 TP-3385S1F0 TP-3719S1F0 TP-4053S1F0 TP-4387S1F0 TP-4721S1F0
TP-3052S1F0 TP-3386S1F0 TP-3720S1F0 TP-4054S1F0 TP-4388S1F0 TP-4722S1F0
TP-3053S1F0 TP-3387S1F0 TP-3721S1F0 TP-4055S1F0 TP-4389S1F0 TP-4723S1F0
TP-3054S1F0 TP-3388S1F0 TP-3722S1F0 TP-4056S1F0 TP-4390S1F0 TP-4724S1F0
TP-3055S1F0 TP-3389S1F0 TP-3723S1F0 TP-4057S1F0 TP-4391S1F0 TP-4725S1F0
TP-3056S1F0 TP-3390S1F0 TP-3724S1F0 TP-4058S1F0 TP-4392S1F0 TP-4726S1F0
TP-3057S1F0 TP-3391S1F0 TP-3725S1F0 TP-4059S1F0 TP-4393S1F0 TP-4727S1F0
TP-3058S1F0 TP-3392S1F0 TP-3726S1F0 TP-4060S1F0 TP-4394S1F0 TP-4728S1F0
TP-3059S1F0 TP-3393S1F0 TP-3727S1F0 TP-4061S1F0 TP-4395S1F0 TP-4729S1F0
TP-3060S1F0 TP-3394S1F0 TP-3728S1F0 TP-4062S1F0 TP-4396S1F0 TP-4730S1F0
TP-3061S1F0 TP-3395S1F0 TP-3729S1F0 TP-4063S1F0 TP-4397S1F0 TP-4731S1F0
TP-3062S1F0 TP-3396S1F0 TP-3730S1F0 TP-4064S1F0 TP-4398S1F0 TP-4732S1F0
TP-3063S1F0 TP-3397S1F0 TP-3731S1F0 TP-4065S1F0 TP-4399S1F0 TP-4733S1F0
TP-3064S1F0 TP-3398S1F0 TP-3732S1F0 TP-4066S1F0 TP-4400S1F0 TP-4734S1F0
TP-3065S1F0 TP-3399S1F0 TP-3733S1F0 TP-4067S1F0 TP-4401S1F0 TP-4735S1F0
TP-3066S1F0 TP-3400S1F0 TP-3734S1F0 TP-4068S1F0 TP-4402S1F0 TP-4736S1F0
TP-3067S1F0 TP-3401S1F0 TP-3735S1F0 TP-4069S1F0 TP-4403S1F0 TP-4737S1F0
TP-3068S1F0 TP-3402S1F0 TP-3736S1F0 TP-4070S1F0 TP-4404S1F0 TP-4738S1F0
TP-3069S1F0 TP-3403S1F0 TP-3737S1F0 TP-4071S1F0 TP-4405S1F0 TP-4739S1F0
TP-3070S1F0 TP-3404S1F0 TP-3738S1F0 TP-4072S1F0 TP-4406S1F0 TP-4740S1F0
TP-3071S1F0 TP-3405S1F0 TP-3739S1F0 TP-4073S1F0 TP-4407S1F0 TP-4741S1F0
TP-3072S1F0 TP-3406S1F0 TP-3740S1F0 TP-4074S1F0 TP-4408S1F0 TP-4742S1F0
TP-3073S1F0 TP-3407S1F0 TP-3741S1F0 TP-4075S1F0 TP-4409S1F0 TP-4743S1F0
TP-3074S1F0 TP-3408S1F0 TP-3742S1F0 TP-4076S1F0 TP-4410S1F0 TP-4744S1F0
TP-3075S1F0 TP-3409S1F0 TP-3743S1F0 TP-4077S1F0 TP-4411S1F0 TP-4745S1F0
TP-3076S1F0 TP-3410S1F0 TP-3744S1F0 TP-4078S1F0 TP-4412S1F0 TP-4746S1F0
TP-3077S1F0 TP-3411S1F0 TP-3745S1F0 TP-4079S1F0 TP-4413S1F0 TP-4747S1F0
TP-3078S1F0 TP-3412S1F0 TP-3746S1F0 TP-4080S1F0 TP-4414S1F0 TP-4748S1F0
TP-3079S1F0 TP-3413S1F0 TP-3747S1F0 TP-4081S1F0 TP-4415S1F0 TP-4749S1F0
TP-3080S1F0 TP-3414S1F0 TP-3748S1F0 TP-4082S1F0 TP-4416S1F0 TP-4750S1F0
TP-3081S1F0 TP-3415S1F0 TP-3749S1F0 TP-4083S1F0 TP-4417S1F0 TP-4751S1F0
TP-3082S1F0 TP-3416S1F0 TP-3750S1F0 TP-4084S1F0 TP-4418S1F0 TP-4752S1F0
TP-3083S1F0 TP-3417S1F0 TP-3751S1F0 TP-4085S1F0 TP-4419S1F0 TP-4753S1F0
TP-3084S1F0 TP-3418S1F0 TP-3752S1F0 TP-4086S1F0 TP-4420S1F0 TP-4754S1F0
TP-3085S1F0 TP-3419S1F0 TP-3753S1F0 TP-4087S1F0 TP-4421S1F0 TP-4755S1F0
TP-3086S1F0 TP-3420S1F0 TP-3754S1F0 TP-4088S1F0 TP-4422S1F0 TP-4756S1F0
TP-3087S1F0 TP-3421S1F0 TP-3755S1F0 TP-4089S1F0 TP-4423S1F0 TP-4757S1F0
TP-3088S1F0 TP-3422S1F0 TP-3756S1F0 TP-4090S1F0 TP-4424S1F0 TP-4758S1F0
TP-3089S1F0 TP-3423S1F0 TP-3757S1F0 TP-4091S1F0 TP-4425S1F0 TP-4759S1F0
TP-3090S1F0 TP-3424S1F0 TP-3758S1F0 TP-4092S1F0 TP-4426S1F0 TP-4760S1F0
TP-3091S1F0 TP-3425S1F0 TP-3759S1F0 TP-4093S1F0 TP-4427S1F0 TP-4761S1F0
TP-3092S1F0 TP-3426S1F0 TP-3760S1F0 TP-4094S1F0 TP-4428S1F0 TP-4762S1F0
TP-3093S1F0 TP-3427S1F0 TP-3761S1F0 TP-4095S1F0 TP-4429S1F0 TP-4763S1F0
TP-3094S1F0 TP-3428S1F0 TP-3762S1F0 TP-4096S1F0 TP-4430S1F0 TP-4764S1F0
TP-3095S1F0 TP-3429S1F0 TP-3763S1F0 TP-4097S1F0 TP-4431S1F0 TP-4765S1F0
TP-3096S1F0 TP-3430S1F0 TP-3764S1F0 TP-4098S1F0 TP-4432S1F0 TP-4766S1F0
TP-3097S1F0 TP-3431S1F0 TP-3765S1F0 TP-4099S1F0 TP-4433S1F0 TP-4767S1F0
TP-3098S1F0 TP-3432S1F0 TP-3766S1F0 TP-4100S1F0 TP-4434S1F0 TP-4768S1F0
TP-3099S1F0 TP-3433S1F0 TP-3767S1F0 TP-4101S1F0 TP-4435S1F0 TP-4769S1F0
TP-3100S1F0 TP-3434S1F0 TP-3768S1F0 TP-4102S1F0 TP-4436S1F0 TP-4770S1F0
TP-3101S1F0 TP-3435S1F0 TP-3769S1F0 TP-4103S1F0 TP-4437S1F0 TP-4771S1F0
TP-3102S1F0 TP-3436S1F0 TP-3770S1F0 TP-4104S1F0 TP-4438S1F0 TP-4772S1F0
TP-3103S1F0 TP-3437S1F0 TP-3771S1F0 TP-4105S1F0 TP-4439S1F0 TP-4773S1F0
TP-3104S1F0 TP-3438S1F0 TP-3772S1F0 TP-4106S1F0 TP-4440S1F0 TP-4774S1F0
TP-3105S1F0 TP-3439S1F0 TP-3773S1F0 TP-4107S1F0 TP-4441S1F0 TP-4775S1F0
TP-3106S1F0 TP-3440S1F0 TP-3774S1F0 TP-4108S1F0 TP-4442S1F0 TP-4776S1F0
TP-3107S1F0 TP-3441S1F0 TP-3775S1F0 TP-4109S1F0 TP-4443S1F0 TP-4777S1F0
TP-3108S1F0 TP-3442S1F0 TP-3776S1F0 TP-4110S1F0 TP-4444S1F0 TP-4778S1F0
TP-3109S1F0 TP-3443S1F0 TP-3777S1F0 TP-4111S1F0 TP-4445S1F0 TP-4779S1F0
TP-3110S1F0 TP-3444S1F0 TP-3778S1F0 TP-4112S1F0 TP-4446S1F0 TP-4780S1F0
TP-3111S1F0 TP-3445S1F0 TP-3779S1F0 TP-4113S1F0 TP-4447S1F0 TP-4781S1F0
TP-3112S1F0 TP-3446S1F0 TP-3780S1F0 TP-4114S1F0 TP-4448S1F0 TP-4782S1F0
TP-3113S1F0 TP-3447S1F0 TP-3781S1F0 TP-4115S1F0 TP-4449S1F0 TP-4783S1F0
TP-3114S1F0 TP-3448S1F0 TP-3782S1F0 TP-4116S1F0 TP-4450S1F0 TP-4784S1F0
TP-3115S1F0 TP-3449S1F0 TP-3783S1F0 TP-4117S1F0 TP-4451S1F0 TP-4785S1F0
TP-3116S1F0 TP-3450S1F0 TP-3784S1F0 TP-4118S1F0 TP-4452S1F0 TP-4786S1F0
TP-3117S1F0 TP-3451S1F0 TP-3785S1F0 TP-4119S1F0 TP-4453S1F0 TP-4787S1F0
TP-3118S1F0 TP-3452S1F0 TP-3786S1F0 TP-4120S1F0 TP-4454S1F0 TP-4788S1F0
TP-3119S1F0 TP-3453S1F0 TP-3787S1F0 TP-4121S1F0 TP-4455S1F0 TP-4789S1F0
TP-3120S1F0 TP-3454S1F0 TP-3788S1F0 TP-4122S1F0 TP-4456S1F0 TP-4790S1F0
TP-3121S1F0 TP-3455S1F0 TP-3789S1F0 TP-4123S1F0 TP-4457S1F0 TP-4791S1F0
TP-3122S1F0 TP-3456S1F0 TP-3790S1F0 TP-4124S1F0 TP-4458S1F0 TP-4792S1F0
TP-3123S1F0 TP-3457S1F0 TP-3791S1F0 TP-4125S1F0 TP-4459S1F0 TP-4793S1F0
TP-3124S1F0 TP-3458S1F0 TP-3792S1F0 TP-4126S1F0 TP-4460S1F0 TP-4794S1F0
TP-3125S1F0 TP-3459S1F0 TP-3793S1F0 TP-4127S1F0 TP-4461S1F0 TP-4795S1F0
TP-3126S1F0 TP-3460S1F0 TP-3794S1F0 TP-4128S1F0 TP-4462S1F0 TP-4796S1F0
TP-3127S1F0 TP-3461S1F0 TP-3795S1F0 TP-4129S1F0 TP-4463S1F0 TP-4797S1F0
TP-3128S1F0 TP-3462S1F0 TP-3796S1F0 TP-4130S1F0 TP-4464S1F0 TP-4798S1F0
TP-3129S1F0 TP-3463S1F0 TP-3797S1F0 TP-4131S1F0 TP-4465S1F0 TP-4799S1F0
TP-3130S1F0 TP-3464S1F0 TP-3798S1F0 TP-4132S1F0 TP-4466S1F0 TP-4800S1F0
TP-3131S1F0 TP-3465S1F0 TP-3799S1F0 TP-4133S1F0 TP-4467S1F0 TP-4801S1F0
TP-3132S1F0 TP-3466S1F0 TP-3800S1F0 TP-4134S1F0 TP-4468S1F0 TP-4802S1F0
TP-3133S1F0 TP-3467S1F0 TP-3801S1F0 TP-4135S1F0 TP-4469S1F0 TP-4803S1F0
TP-3134S1F0 TP-3468S1F0 TP-3802S1F0 TP-4136S1F0 TP-4470S1F0 TP-4804S1F0
TP-3135S1F0 TP-3469S1F0 TP-3803S1F0 TP-4137S1F0 TP-4471S1F0 TP-4805S1F0
TP-3136S1F0 TP-3470S1F0 TP-3804S1F0 TP-4138S1F0 TP-4472S1F0 TP-4806S1F0
TP-3137S1F0 TP-3471S1F0 TP-3805S1F0 TP-4139S1F0 TP-4473S1F0 TP-4807S1F0
TP-3138S1F0 TP-3472S1F0 TP-3806S1F0 TP-4140S1F0 TP-4474S1F0 TP-4808S1F0
TP-3139S1F0 TP-3473S1F0 TP-3807S1F0 TP-4141S1F0 TP-4475S1F0 TP-4809S1F0
TP-3140S1F0 TP-3474S1F0 TP-3808S1F0 TP-4142S1F0 TP-4476S1F0 TP-4810S1F0
TP-3141S1F0 TP-3475S1F0 TP-3809S1F0 TP-4143S1F0 TP-4477S1F0 TP-4811S1F0
TP-3142S1F0 TP-3476S1F0 TP-3810S1F0 TP-4144S1F0 TP-4478S1F0 TP-4812S1F0
TP-3143S1F0 TP-3477S1F0 TP-3811S1F0 TP-4145S1F0 TP-4479S1F0 TP-4813S1F0
TP-3144S1F0 TP-3478S1F0 TP-3812S1F0 TP-4146S1F0 TP-4480S1F0 TP-4814S1F0
TP-3145S1F0 TP-3479S1F0 TP-3813S1F0 TP-4147S1F0 TP-4481S1F0 TP-4815S1F0
TP-3146S1F0 TP-3480S1F0 TP-3814S1F0 TP-4148S1F0 TP-4482S1F0 TP-4816S1F0
TP-3147S1F0 TP-3481S1F0 TP-3815S1F0 TP-4149S1F0 TP-4483S1F0 TP-4817S1F0
TP-3148S1F0 TP-3482S1F0 TP-3816S1F0 TP-4150S1F0 TP-4484S1F0 TP-4818S1F0
TP-3149S1F0 TP-3483S1F0 TP-3817S1F0 TP-4151S1F0 TP-4485S1F0 TP-4819S1F0
TP-3150S1F0 TP-3484S1F0 TP-3818S1F0 TP-4152S1F0 TP-4486S1F0 TP-4820S1F0
TP-3151S1F0 TP-3485S1F0 TP-3819S1F0 TP-4153S1F0 TP-4487S1F0 TP-4821S1F0
TP-3152S1F0 TP-3486S1F0 TP-3820S1F0 TP-4154S1F0 TP-4488S1F0 TP-4822S1F0
TP-3153S1F0 TP-3487S1F0 TP-3821S1F0 TP-4155S1F0 TP-4489S1F0 TP-4823S1F0
TP-3154S1F0 TP-3488S1F0 TP-3822S1F0 TP-4156S1F0 TP-4490S1F0 TP-4824S1F0
TP-3155S1F0 TP-3489S1F0 TP-3823S1F0 TP-4157S1F0 TP-4491S1F0 TP-4825S1F0
TP-3156S1F0 TP-3490S1F0 TP-3824S1F0 TP-4158S1F0 TP-4492S1F0 TP-4826S1F0
TP-3157S1F0 TP-3491S1F0 TP-3825S1F0 TP-4159S1F0 TP-4493S1F0 TP-4827S1F0
TP-3158S1F0 TP-3492S1F0 TP-3826S1F0 TP-4160S1F0 TP-4494S1F0 TP-4828S1F0
TP-3159S1F0 TP-3493S1F0 TP-3827S1F0 TP-4161S1F0 TP-4495S1F0 TP-4829S1F0
TP-3160S1F0 TP-3494S1F0 TP-3828S1F0 TP-4162S1F0 TP-4496S1F0 TP-4830S1F0
TP-3161S1F0 TP-3495S1F0 TP-3829S1F0 TP-4163S1F0 TP-4497S1F0 TP-4831S1F0
TP-3162S1F0 TP-3496S1F0 TP-3830S1F0 TP-4164S1F0 TP-4498S1F0 TP-4832S1F0
TP-3163S1F0 TP-3497S1F0 TP-3831S1F0 TP-4165S1F0 TP-4499S1F0 TP-4833S1F0
TP-3164S1F0 TP-3498S1F0 TP-3832S1F0 TP-4166S1F0 TP-4500S1F0 TP-4834S1F0
TP-3165S1F0 TP-3499S1F0 TP-3833S1F0 TP-4167S1F0 TP-4501S1F0 TP-4835S1F0
TP-3166S1F0 TP-3500S1F0 TP-3834S1F0 TP-4168S1F0 TP-4502S1F0 TP-4836S1F0
TP-3167S1F0 TP-3501S1F0 TP-3835S1F0 TP-4169S1F0 TP-4503S1F0 TP-4837S1F0
TP-3168S1F0 TP-3502S1F0 TP-3836S1F0 TP-4170S1F0 TP-4504S1F0 TP-4838S1F0
TP-3169S1F0 TP-3503S1F0 TP-3837S1F0 TP-4171S1F0 TP-4505S1F0 TP-4839S1F0
TP-3170S1F0 TP-3504S1F0 TP-3838S1F0 TP-4172S1F0 TP-4506S1F0 TP-4840S1F0
TP-3171S1F0 TP-3505S1F0 TP-3839S1F0 TP-4173S1F0 TP-4507S1F0 TP-4841S1F0
TP-3172S1F0 TP-3506S1F0 TP-3840S1F0 TP-4174S1F0 TP-4508S1F0 TP-4842S1F0
TP-3173S1F0 TP-3507S1F0 TP-3841S1F0 TP-4175S1F0 TP-4509S1F0 TP-4843S1F0
TP-3174S1F0 TP-3508S1F0 TP-3842S1F0 TP-4176S1F0 TP-4510S1F0 TP-4844S1F0
TP-3175S1F0 TP-3509S1F0 TP-3843S1F0 TP-4177S1F0 TP-4511S1F0 TP-4845S1F0
TP-3176S1F0 TP-3510S1F0 TP-3844S1F0 TP-4178S1F0 TP-4512S1F0 TP-4846S1F0
TP-3177S1F0 TP-3511S1F0 TP-3845S1F0 TP-4179S1F0 TP-4513S1F0 TP-4847S1F0
TP-3178S1F0 TP-3512S1F0 TP-3846S1F0 TP-4180S1F0 TP-4514S1F0 TP-4848S1F0
TP-3179S1F0 TP-3513S1F0 TP-3847S1F0 TP-4181S1F0 TP-4515S1F0 TP-4849S1F0
TP-3180S1F0 TP-3514S1F0 TP-3848S1F0 TP-4182S1F0 TP-4516S1F0 TP-4850S1F0
TP-3181S1F0 TP-3515S1F0 TP-3849S1F0 TP-4183S1F0 TP-4517S1F0 TP-4851S1F0
TP-3182S1F0 TP-3516S1F0 TP-3850S1F0 TP-4184S1F0 TP-4518S1F0 TP-4852S1F0
TP-3183S1F0 TP-3517S1F0 TP-3851S1F0 TP-4185S1F0 TP-4519S1F0 TP-4853S1F0
TP-3184S1F0 TP-3518S1F0 TP-3852S1F0 TP-4186S1F0 TP-4520S1F0 TP-4854S1F0
TP-3185S1F0 TP-3519S1F0 TP-3853S1F0 TP-4187S1F0 TP-4521S1F0 TP-4855S1F0
TP-3186S1F0 TP-3520S1F0 TP-3854S1F0 TP-4188S1F0 TP-4522S1F0 TP-4856S1F0
TP-3187S1F0 TP-3521S1F0 TP-3855S1F0 TP-4189S1F0 TP-4523S1F0 TP-4857S1F0
TP-3188S1F0 TP-3522S1F0 TP-3856S1F0 TP-4190S1F0 TP-4524S1F0 TP-4858S1F0
TP-3189S1F0 TP-3523S1F0 TP-3857S1F0 TP-4191S1F0 TP-4525S1F0 TP-4859S1F0
TP-3190S1F0 TP-3524S1F0 TP-3858S1F0 TP-4192S1F0 TP-4526S1F0 TP-4860S1F0
TP-3191S1F0 TP-3525S1F0 TP-3859S1F0 TP-4193S1F0 TP-4527S1F0 TP-4861S1F0
TP-3192S1F0 TP-3526S1F0 TP-3860S1F0 TP-4194S1F0 TP-4528S1F0 TP-4862S1F0
TP-3193S1F0 TP-3527S1F0 TP-3861S1F0 TP-4195S1F0 TP-4529S1F0 TP-4863S1F0
TP-3194S1F0 TP-3528S1F0 TP-3862S1F0 TP-4196S1F0 TP-4530S1F0 TP-4864S1F0
TP-3195S1F0 TP-3529S1F0 TP-3863S1F0 TP-4197S1F0 TP-4531S1F0 TP-4865S1F0
TP-3196S1F0 TP-3530S1F0 TP-3864S1F0 TP-4198S1F0 TP-4532S1F0 TP-4866S1F0
TP-3197S1F0 TP-3531S1F0 TP-3865S1F0 TP-4199S1F0 TP-4533S1F0 TP-4867S1F0
TP-3198S1F0 TP-3532S1F0 TP-3866S1F0 TP-4200S1F0 TP-4534S1F0 TP-4868S1F0
TP-3199S1F0 TP-3533S1F0 TP-3867S1F0 TP-4201S1F0 TP-4535S1F0 TP-4869S1F0
TP-3200S1F0 TP-3534S1F0 TP-3868S1F0 TP-4202S1F0 TP-4536S1F0 TP-4870S1F0
TP-3201S1F0 TP-3535S1F0 TP-3869S1F0 TP-4203S1F0 TP-4537S1F0 TP-4871S1F0
TP-3202S1F0 TP-3536S1F0 TP-3870S1F0 TP-4204S1F0 TP-4538S1F0 TP-4872S1F0
TP-3203S1F0 TP-3537S1F0 TP-3871S1F0 TP-4205S1F0 TP-4539S1F0 TP-4873S1F0
TP-3204S1F0 TP-3538S1F0 TP-3872S1F0 TP-4206S1F0 TP-4540S1F0 TP-4874S1F0
TP-3205S1F0 TP-3539S1F0 TP-3873S1F0 TP-4207S1F0 TP-4541S1F0 TP-4875S1F0
TP-3206S1F0 TP-3540S1F0 TP-3874S1F0 TP-4208S1F0 TP-4542S1F0 TP-4876S1F0
TP-3207S1F0 TP-3541S1F0 TP-3875S1F0 TP-4209S1F0 TP-4543S1F0 TP-4877S1F0
TP-3208S1F0 TP-3542S1F0 TP-3876S1F0 TP-4210S1F0 TP-4544S1F0 TP-4878S1F0
TP-3209S1F0 TP-3543S1F0 TP-3877S1F0 TP-4211S1F0 TP-4545S1F0 TP-4879S1F0
TP-3210S1F0 TP-3544S1F0 TP-3878S1F0 TP-4212S1F0 TP-4546S1F0 TP-4880S1F0
TP-3211S1F0 TP-3545S1F0 TP-3879S1F0 TP-4213S1F0 TP-4547S1F0 TP-4881S1F0
TP-3212S1F0 TP-3546S1F0 TP-3880S1F0 TP-4214S1F0 TP-4548S1F0 TP-4882S1F0
TP-3213S1F0 TP-3547S1F0 TP-3881S1F0 TP-4215S1F0 TP-4549S1F0 TP-4883S1F0
TP-3214S1F0 TP-3548S1F0 TP-3882S1F0 TP-4216S1F0 TP-4550S1F0 TP-4884S1F0
TP-3215S1F0 TP-3549S1F0 TP-3883S1F0 TP-4217S1F0 TP-4551S1F0 TP-4885S1F0
TP-3216S1F0 TP-3550S1F0 TP-3884S1F0 TP-4218S1F0 TP-4552S1F0 TP-4886S1F0
TP-3217S1F0 TP-3551S1F0 TP-3885S1F0 TP-4219S1F0 TP-4553S1F0 TP-4887S1F0
TP-3218S1F0 TP-3552S1F0 TP-3886S1F0 TP-4220S1F0 TP-4554S1F0 TP-4888S1F0
TP-3219S1F0 TP-3553S1F0 TP-3887S1F0 TP-4221S1F0 TP-4555S1F0 TP-4889S1F0
TP-3220S1F0 TP-3554S1F0 TP-3888S1F0 TP-4222S1F0 TP-4556S1F0 TP-4890S1F0
TP-3221S1F0 TP-3555S1F0 TP-3889S1F0 TP-4223S1F0 TP-4557S1F0 TP-4891S1F0
TP-3222S1F0 TP-3556S1F0 TP-3890S1F0 TP-4224S1F0 TP-4558S1F0 TP-4892S1F0
TP-3223S1F0 TP-3557S1F0 TP-3891S1F0 TP-4225S1F0 TP-4559S1F0 TP-4893S1F0
TP-3224S1F0 TP-3558S1F0 TP-3892S1F0 TP-4226S1F0 TP-4560S1F0 TP-4894S1F0
TP-3225S1F0 TP-3559S1F0 TP-3893S1F0 TP-4227S1F0 TP-4561S1F0 TP-4895S1F0
TP-3226S1F0 TP-3560S1F0 TP-3894S1F0 TP-4228S1F0 TP-4562S1F0 TP-4896S1F0
TP-3227S1F0 TP-3561S1F0 TP-3895S1F0 TP-4229S1F0 TP-4563S1F0 TP-4897S1F0
TP-3228S1F0 TP-3562S1F0 TP-3896S1F0 TP-4230S1F0 TP-4564S1F0 TP-4898S1F0
TP-3229S1F0 TP-3563S1F0 TP-3897S1F0 TP-4231S1F0 TP-4565S1F0 TP-4899S1F0
TP-3230S1F0 TP-3564S1F0 TP-3898S1F0 TP-4232S1F0 TP-4566S1F0 TP-4900S1F0
TP-3231S1F0 TP-3565S1F0 TP-3899S1F0 TP-4233S1F0 TP-4567S1F0 TP-4901S1F0
TP-3232S1F0 TP-3566S1F0 TP-3900S1F0 TP-4234S1F0 TP-4568S1F0 TP-4902S1F0
TP-3233S1F0 TP-3567S1F0 TP-3901S1F0 TP-4235S1F0 TP-4569S1F0 TP-4903S1F0
TP-3234S1F0 TP-3568S1F0 TP-3902S1F0 TP-4236S1F0 TP-4570S1F0 TP-4904S1F0
TP-3235S1F0 TP-3569S1F0 TP-3903S1F0 TP-4237S1F0 TP-4571S1F0 TP-4905S1F0
TP-3236S1F0 TP-3570S1F0 TP-3904S1F0 TP-4238S1F0 TP-4572S1F0 TP-4906S1F0
TP-3237S1F0 TP-3571S1F0 TP-3905S1F0 TP-4239S1F0 TP-4573S1F0 TP-4907S1F0
TP-3238S1F0 TP-3572S1F0 TP-3906S1F0 TP-4240S1F0 TP-4574S1F0 TP-4908S1F0
TP-3239S1F0 TP-3573S1F0 TP-3907S1F0 TP-4241S1F0 TP-4575S1F0 TP-4909S1F0
TP-3240S1F0 TP-3574S1F0 TP-3908S1F0 TP-4242S1F0 TP-4576S1F0 TP-4910S1F0
TP-3241S1F0 TP-3575S1F0 TP-3909S1F0 TP-4243S1F0 TP-4577S1F0 TP-4911S1F0
TP-3242S1F0 TP-3576S1F0 TP-3910S1F0 TP-4244S1F0 TP-4578S1F0 TP-4912S1F0
TP-3243S1F0 TP-3577S1F0 TP-3911S1F0 TP-4245S1F0 TP-4579S1F0 TP-4913S1F0
TP-3244S1F0 TP-3578S1F0 TP-3912S1F0 TP-4246S1F0 TP-4580S1F0 TP-4914S1F0
TP-3245S1F0 TP-3579S1F0 TP-3913S1F0 TP-4247S1F0 TP-4581S1F0 TP-4915S1F0
TP-3246S1F0 TP-3580S1F0 TP-3914S1F0 TP-4248S1F0 TP-4582S1F0 TP-4916S1F0
TP-3247S1F0 TP-3581S1F0 TP-3915S1F0 TP-4249S1F0 TP-4583S1F0 TP-4917S1F0
TP-3248S1F0 TP-3582S1F0 TP-3916S1F0 TP-4250S1F0 TP-4584S1F0 TP-4918S1F0
TP-3249S1F0 TP-3583S1F0 TP-3917S1F0 TP-4251S1F0 TP-4585S1F0 TP-4919S1F0
TP-3250S1F0 TP-3584S1F0 TP-3918S1F0 TP-4252S1F0 TP-4586S1F0 TP-4920S1F0
TP-3251S1F0 TP-3585S1F0 TP-3919S1F0 TP-4253S1F0 TP-4587S1F0 TP-4921S1F0
TP-3252S1F0 TP-3586S1F0 TP-3920S1F0 TP-4254S1F0 TP-4588S1F0 TP-4922S1F0
TP-3253S1F0 TP-3587S1F0 TP-3921S1F0 TP-4255S1F0 TP-4589S1F0 TP-4923S1F0
TP-3254S1F0 TP-3588S1F0 TP-3922S1F0 TP-4256S1F0 TP-4590S1F0 TP-4924S1F0
TP-3255S1F0 TP-3589S1F0 TP-3923S1F0 TP-4257S1F0 TP-4591S1F0 TP-4925S1F0
TP-3256S1F0 TP-3590S1F0 TP-3924S1F0 TP-4258S1F0 TP-4592S1F0 TP-4926S1F0
TP-3257S1F0 TP-3591S1F0 TP-3925S1F0 TP-4259S1F0 TP-4593S1F0 TP-4927S1F0
TP-3258S1F0 TP-3592S1F0 TP-3926S1F0 TP-4260S1F0 TP-4594S1F0 TP-4928S1F0
TP-3259S1F0 TP-3593S1F0 TP-3927S1F0 TP-4261S1F0 TP-4595S1F0 TP-4929S1F0
TP-3260S1F0 TP-3594S1F0 TP-3928S1F0 TP-4262S1F0 TP-4596S1F0 TP-4930S1F0
TP-3261S1F0 TP-3595S1F0 TP-3929S1F0 TP-4263S1F0 TP-4597S1F0 TP-4931S1F0
TP-3262S1F0 TP-3596S1F0 TP-3930S1F0 TP-4264S1F0 TP-4598S1F0 TP-4932S1F0
TP-3263S1F0 TP-3597S1F0 TP-3931S1F0 TP-4265S1F0 TP-4599S1F0 TP-4933S1F0
TP-3264S1F0 TP-3598S1F0 TP-3932S1F0 TP-4266S1F0 TP-4600S1F0 TP-4934S1F0
TP-3265S1F0 TP-3599S1F0 TP-3933S1F0 TP-4267S1F0 TP-4601S1F0 TP-4935S1F0
TP-3266S1F0 TP-3600S1F0 TP-3934S1F0 TP-4268S1F0 TP-4602S1F0 TP-4936S1F0
TP-3267S1F0 TP-3601S1F0 TP-3935S1F0 TP-4269S1F0 TP-4603S1F0 TP-4937S1F0
TP-3268S1F0 TP-3602S1F0 TP-3936S1F0 TP-4270S1F0 TP-4604S1F0 TP-4938S1F0
TP-3269S1F0 TP-3603S1F0 TP-3937S1F0 TP-4271S1F0 TP-4605S1F0 TP-4939S1F0
TP-3270S1F0 TP-3604S1F0 TP-3938S1F0 TP-4272S1F0 TP-4606S1F0 TP-4940S1F0
TP-3271S1F0 TP-3605S1F0 TP-3939S1F0 TP-4273S1F0 TP-4607S1F0 TP-4941S1F0
TP-3272S1F0 TP-3606S1F0 TP-3940S1F0 TP-4274S1F0 TP-4608S1F0 TP-4942S1F0
TP-3273S1F0 TP-3607S1F0 TP-3941S1F0 TP-4275S1F0 TP-4609S1F0 TP-4943S1F0
TP-3274S1F0 TP-3608S1F0 TP-3942S1F0 TP-4276S1F0 TP-4610S1F0 TP-4944S1F0
TP-3275S1F0 TP-3609S1F0 TP-3943S1F0 TP-4277S1F0 TP-4611S1F0 TP-4945S1F0
TP-3276S1F0 TP-3610S1F0 TP-3944S1F0 TP-4278S1F0 TP-4612S1F0 TP-4946S1F0
TP-3277S1F0 TP-3611S1F0 TP-3945S1F0 TP-4279S1F0 TP-4613S1F0 TP-4947S1F0
TP-3278S1F0 TP-3612S1F0 TP-3946S1F0 TP-4280S1F0 TP-4614S1F0 TP-4948S1F0
TP-3279S1F0 TP-3613S1F0 TP-3947S1F0 TP-4281S1F0 TP-4615S1F0 TP-4949S1F0
TP-3280S1F0 TP-3614S1F0 TP-3948S1F0 TP-4282S1F0 TP-4616S1F0 TP-4950S1F0
TP-3281S1F0 TP-3615S1F0 TP-3949S1F0 TP-4283S1F0 TP-4617S1F0 TP-4951S1F0
TP-3282S1F0 TP-3616S1F0 TP-3950S1F0 TP-4284S1F0 TP-4618S1F0 TP-4952S1F0
TP-3283S1F0 TP-3617S1F0 TP-3951S1F0 TP-4285S1F0 TP-4619S1F0 TP-4953S1F0
TP-3284S1F0 TP-3618S1F0 TP-3952S1F0 TP-4286S1F0 TP-4620S1F0 TP-4954S1F0
TP-3285S1F0 TP-3619S1F0 TP-3953S1F0 TP-4287S1F0 TP-4621S1F0 TP-4955S1F0
TP-3286S1F0 TP-3620S1F0 TP-3954S1F0 TP-4288S1F0 TP-4622S1F0 TP-4956S1F0
TP-3287S1F0 TP-3621S1F0 TP-3955S1F0 TP-4289S1F0 TP-4623S1F0 TP-4957S1F0
TP-3288S1F0 TP-3622S1F0 TP-3956S1F0 TP-4290S1F0 TP-4624S1F0 TP-4958S1F0
TP-3289S1F0 TP-3623S1F0 TP-3957S1F0 TP-4291S1F0 TP-4625S1F0 TP-4959S1F0
TP-3290S1F0 TP-3624S1F0 TP-3958S1F0 TP-4292S1F0 TP-4626S1F0 TP-4960S1F0
TP-3291S1F0 TP-3625S1F0 TP-3959S1F0 TP-4293S1F0 TP-4627S1F0 TP-4961S1F0
TP-3292S1F0 TP-3626S1F0 TP-3960S1F0 TP-4294S1F0 TP-4628S1F0 TP-4962S1F0
TP-3293S1F0 TP-3627S1F0 TP-3961S1F0 TP-4295S1F0 TP-4629S1F0 TP-4963S1F0
TP-3294S1F0 TP-3628S1F0 TP-3962S1F0 TP-4296S1F0 TP-4630S1F0 TP-4964S1F0
TP-3295S1F0 TP-3629S1F0 TP-3963S1F0 TP-4297S1F0 TP-4631S1F0 TP-4965S1F0
TP-3296S1F0 TP-3630S1F0 TP-3964S1F0 TP-4298S1F0 TP-4632S1F0 TP-4966S1F0
TP-3297S1F0 TP-3631S1F0 TP-3965S1F0 TP-4299S1F0 TP-4633S1F0 TP-4967S1F0
TP-3298S1F0 TP-3632S1F0 TP-3966S1F0 TP-4300S1F0 TP-4634S1F0 TP-4968S1F0
TP-3299S1F0 TP-3633S1F0 TP-3967S1F0 TP-4301S1F0 TP-4635S1F0 TP-4969S1F0
TP-3300S1F0 TP-3634S1F0 TP-3968S1F0 TP-4302S1F0 TP-4636S1F0 TP-4970S1F0
TP-3301S1F0 TP-3635S1F0 TP-3969S1F0 TP-4303S1F0 TP-4637S1F0 TP-4971S1F0
TP-3302S1F0 TP-3636S1F0 TP-3970S1F0 TP-4304S1F0 TP-4638S1F0 TP-4972S1F0
TP-3303S1F0 TP-3637S1F0 TP-3971S1F0 TP-4305S1F0 TP-4639S1F0 TP-4973S1F0
TP-3304S1F0 TP-3638S1F0 TP-3972S1F0 TP-4306S1F0 TP-4640S1F0 TP-4974S1F0
TP-3305S1F0 TP-3639S1F0 TP-3973S1F0 TP-4307S1F0 TP-4641S1F0 TP-4975S1F0
TP-3306S1F0 TP-3640S1F0 TP-3974S1F0 TP-4308S1F0 TP-4642S1F0 TP-4976S1F0
TP-3307S1F0 TP-3641S1F0 TP-3975S1F0 TP-4309S1F0 TP-4643S1F0 TP-4977S1F0
TP-3308S1F0 TP-3642S1F0 TP-3976S1F0 TP-4310S1F0 TP-4644S1F0 TP-4978S1F0
TP-3309S1F0 TP-3643S1F0 TP-3977S1F0 TP-4311S1F0 TP-4645S1F0 TP-4979S1F0
TP-3310S1F0 TP-3644S1F0 TP-3978S1F0 TP-4312S1F0 TP-4646S1F0 TP-4980S1F0
TP-3311S1F0 TP-3645S1F0 TP-3979S1F0 TP-4313S1F0 TP-4647S1F0 TP-4981S1F0
TP-3312S1F0 TP-3646S1F0 TP-3980S1F0 TP-4314S1F0 TP-4648S1F0 TP-4982S1F0
TP-3313S1F0 TP-3647S1F0 TP-3981S1F0 TP-4315S1F0 TP-4649S1F0 TP-4983S1F0
TP-3314S1F0 TP-3648S1F0 TP-3982S1F0 TP-4316S1F0 TP-4650S1F0 TP-4984S1F0
TP-3315S1F0 TP-3649S1F0 TP-3983S1F0 TP-4317S1F0 TP-4651S1F0 TP-4985S1F0
TP-3316S1F0 TP-3650S1F0 TP-3984S1F0 TP-4318S1F0 TP-4652S1F0 TP-4986S1F0
TP-3317S1F0 TP-3651S1F0 TP-3985S1F0 TP-4319S1F0 TP-4653S1F0 TP-4987S1F0
TP-3318S1F0 TP-3652S1F0 TP-3986S1F0 TP-4320S1F0 TP-4654S1F0 TP-4988S1F0
TP-3319S1F0 TP-3653S1F0 TP-3987S1F0 TP-4321S1F0 TP-4655S1F0 TP-4989S1F0
TP-3320S1F0 TP-3654S1F0 TP-3988S1F0 TP-4322S1F0 TP-4656S1F0 TP-4990S1F0
TP-3321S1F0 TP-3655S1F0 TP-3989S1F0 TP-4323S1F0 TP-4657S1F0 TP-4991S1F0
TP-3322S1F0 TP-3656S1F0 TP-3990S1F0 TP-4324S1F0 TP-4658S1F0 TP-4992S1F0
TP-3323S1F0 TP-3657S1F0 TP-3991S1F0 TP-4325S1F0 TP-4659S1F0 TP-4993S1F0
TP-3324S1F0 TP-3658S1F0 TP-3992S1F0 TP-4326S1F0 TP-4660S1F0 TP-4994S1F0
TP-3325S1F0 TP-3659S1F0 TP-3993S1F0 TP-4327S1F0 TP-4661S1F0 TP-4995S1F0
TP-3326S1F0 TP-3660S1F0 TP-3994S1F0 TP-4328S1F0 TP-4662S1F0 TP-4996S1F0
TP-3327S1F0 TP-3661S1F0 TP-3995S1F0 TP-4329S1F0 TP-4663S1F0 TP-4997S1F0
TP-3328S1F0 TP-3662S1F0 TP-3996S1F0 TP-4330S1F0 TP-4664S1F0 TP-4998S1F0
TP-3329S1F0 TP-3663S1F0 TP-3997S1F0 TP-4331S1F0 TP-4665S1F0 TP-4999S1F0
TP-3330S1F0 TP-3664S1F0 TP-3998S1F0 TP-4332S1F0 TP-4666S1F0 YCS-065A110A
TP-3331S1F0 TP-3665S1F0 TP-3999S1F0 TP-4333S1F0 TP-4667S1F0 YCS-070A110A
TP-3332S1F0 TP-3666S1F0 TP-4000S1F0 TP-4334S1F0 TP-4668S1F0 TP-3731S1F0
TP-3333S1F0 TP-3667S1F0 TP-4001S1F0 TP-4335S1F0 TP-4669S1F0 YCS-190A200A
TP-3704S1F0 ST-9231E4 TP-3220S4 TP-3328S1F0 TP-3420S1F0 YCS-150B110A
TP-3910S1F0 TP-3131S3F0 TP-3230S1F0 TP-3341S1F0 TP-3440S1F0 YCS-170A200A
TP-3515S1F0 TP-3153S1F0 TP-3233S4F0 TP-3342S1F0 TP-3502S1F0 YCS-121A110A
TP-3580S1F0 TP-3180S1F0 TP-3277S1F0 TP-3377S1F0 TP-3511S1F0 YCS-150A110A
TP-3580S2F0 TP-3184S1F0 TP-3289S4 TP-3378S1F0 TP-3512S1F0 YCS-084A110A
TP-3715S1F0 TP-3214S1F0 TP-3305S1F0 TP-3391S1F0 TP-3513S1F0 YCS-104A110A
TP-3718S1F0 TP-3219S1F0 TP-3325S1F0 TP-3392S1F0 TP-3514S1F0 YCS-057A110A
TP-3719S1F0 TP-3516S1F0 TP-3327S1F0 TP-3393S1F0 TP-3750S1F0 CST-150A110A
TP-3540S1F0 TP-3523S1F0 TP-3544S1F0 TP-3394S1F0 TP-3754S1F0 CST-170A110A
TP-3697S2F0 TP-3756S1F0 TP-3569S2F0 TP-3581S2F0 TP-3747S1F0 CST-190A110A
DMC-T2671S1 DMC T2760S1 TP-3757S1F0 TP-3570S2F0 TP-3619S1F0 CST-201A203A
48-F-4-104-006


 • dmc resistive touch screen glass reapir for AST ATP series

  AST / ATP Series

 • dmc resistive touch screen glass reapir for qst series

  QST Series

 • dmc resistive touch screen glass reapir for fst series

  FST Series


VICPAS Resistive Touch Screen Mounting Guidance

*Refer to the suggested structure and mounting precautions in this document at mounting the touch screens. Appropriate structure differs according to touch screen size, LCD, chassis design, usage environment and so on. Please conduct the evaluation with actual products at the trial stage, and confirm that your structure is appropriate prior to fixing the structure design.


1. Suggested Touch Screen Mounting Structure for Film/Glass Type

Suggested Touch Screen Mounting Structure for Film/Glass Type

2. Mounting Precautions

Bezel Edge (Fig.1&2)

A. Bezel Edge (Fig.1&2)

Bezel edge is suggested to be positioned in the area between active area and viewing area (L1a). If the bezel edge overlaps the active area, it may cause a false input when the bezel is pressed.

Input Inhibited Aera (refer to the section d.) is structurally weak against pressure. If the distance between active area and viewing area (L1a) is 2.0mm or longer, the bezel edge (l1b) is recommended to be longer than 2.0mm so that the Input Inhibited Area will be protected by the bezel.

Gap between Bezel and Touch Screen (Fig.1&3)

B. Gap between Bezel and Touch Screen (Fig.1&3)

A gap between bottom of the bezel and the touch screen surface (L2) needs to be longer than 0.5mm. Otherwise, the bezel edge may cause false input when the bezel is pressed


C. Area between Active Area and Viewing Area (Fig.1&3)

If the area between the active area and viewing area (L1a) is pressed, false input may be caused. Do not touch this area. (Fig.3)

Input Inhibited Area (Fig.1&4)

D. Input Inhibited Area (Fig.1&4)

2.0mm from the edge of the insulation area toward the viewing area (Input Inhibited Area) is structurally weak against pressure., epsecially by a pen. If this area is touched by a pen, the film may get stretcehd and the touch scree gets broken, Do not touch on this area directly.

Cushion (Gasket) (Fig1&5)

E. Cushion (Gasket) (Fig1&5)

If a cushion is used between the bezel and the touch screen surface, the cushion must be free enough to absorb the expansion and contraction difference between the bezel and the touch screen surface. If the cushion is squashed too hard, the expansion and contraction difference may cause the distortion to the touch screen surface.

The cushion must be positioned more than 1.0mm (L3) outward from an inside of the insulation area. (Refer to L3 Fig.5 & the drawing)

Tolerance (Fig.6)

F. Tolerance (Fig.6)

There is a tolerance of 0.2 to 0.3mm for the dimensions of the touch screen and the FPC connector cable. A gap must 0.2~0.3mm Case be made to absorb the tolerance in the case and the connector.

FPC Connector Cable (Fig.7)

G. FPC Connector Cable (Fig.7)

The FPC connector cable must not be forcibly stressed or bent too hard to avoid the conduction in the insulated area and wire breaking.

Mounting Touch Screen (Fig.8)

H. Mounting Touch Screen (Fig.8)

Touch screen must be held from the bottom, such as the structure gluing the touch screen onto the display. If the touch screen is glued to the bezel, the adhesion between the top and bottom electrode is stressed and may come off.

Air Vent (Fig.9)

I. Air Vent (Fig.9)

Some touch screens have the air vent to equalize the inside air pressure to the outside one. The air vent must not be covered, and liquid contact must be avoided as the liquid may be absorbed if the liquid is accumulated near the air vent. The top electrode film must not be swelled by the air pressure from inside of the case.


VICPAS Resistive Touchscreen


Vicpas provide all kind of touch screen for HMI panel repair/replacement, we are working close with lot`s of automation and electric repair company from all over the world, Euro, North America, South America, Middle East, Asia, Africa and Australia etc, all of them stock the safety stock quantity make sure your HMI panel could be fixed in no time, all the touch screen spare part are brand new, good quality with 365 days warranty. If you are interesting, you could replace the touch screen from the HMI panel by yourself, very easy. How to install touchscreen ), very competitive price and we will ship by DHL express, normally only take 2-5 working days to reach your hand, you don`t need to wait a long time.


If you need more details, please contact us without hesitate.
هل تريد أن تعرف بسرعة اقتباس المنتج الذي تحتاجه؟
 • Fast Quote
 • Worldwide Shipping
 • 12 Months Warranty
 • Customize Service
اشتراك
تصنيف
أبق على اتصال
الرجاء ارسال رسالة إلينا
اتصل بنا
رمز الاستجابة السريعة
شبكة الهاتف